samenbrugge
logo

Red Rock Rally lost volledige 1 mei-programma 2015

Op 1 mei 2015 wordt voor de 21ste maal het gratis ...

meer
Actie aan station Brugge

“Tax shift zorgt voor rechtvaardige verdeling”

Vandaag voerde sp.a aan tal van treinstations actie voor een rechtvaardige ...

meer
John Crombez

John Crombez ook door Brugge vrijwel unaniem voorgedragen

De algemene ledenvergadering van sp.a Brugge heeft gisteravond beslist John Crombez ...

meer

gistel
sp.a stelt voor

rondom ons

Organisatie Linx+, VIVA en sp.a

lees meer

nieuws!

Verslag Brugs Forum

Yasmine Kherbache over ‘Bruto Stedelijk Geluk’

dinsdag 24 maart 2015

Vorige donderdagavond (19 maart) mocht sp.a Brugge de Antwerpse sp.a-fractievoorzitster Yasmine Kherbache ontvangen. Zij gaf in cultuurzaal Daverlo een lezing over ‘Bruto Stedelijk Geluk’. Een brandend actueel thema, vermits net twee dagen daarvoor de Stadsmonitor gepubliceerd werd. Daaruit bleek dat de Bruggeling van alle Vlaamse stedelingen misschien wel het meest fier is op zijn stad, maar waarin anderzijds ook bekend raakte dat er sinds 2009 818 jongeren minder zijn in Brugge. Net als in Antwerpen, blijft de nood om te blijven investeren in dat ‘Bruto Stedelijk Geluk’ dus hoog. Het werd dan ook een interessant en geanimeerd gesprek.

Zie ook dit artikeltje in Het Nieuwsblad.

Van Bruto Nationaal Geluk naar Bruto Stedelijk geluk

“Het begrip ‘Bruto Nationaal Geluk’ bestaat al langer dan vandaag”, legde Yasmine donderdag uit. “Het werd in 1972 – mijn geboortejaar – geïntroduceerd door een Buthaanse koning als alternatief voor het Bruto Nationaal Product als graadmeter van de levenskwaliteit in een land. Economie is niet alles, stelde hij. We moeten andere indicatoren gaan hanteren om het geluksgevoel van burgers te gaan meten. Andere parameters die draaien rond 4 pijlers: duurzame sociaal-economische ontwikkeling, goed bestuur, bescherming van het leefmilieu en behoud en promotie van cultuur.

Sindsdien kende deze ontwikkelingsfilosofie om te focussen op het welzijn van de bevolking en het milieu in plaats van op puur economische indicatoren steeds meer ingang in internationale organisaties: de VN-millenniumdoelstellingen, de OESO…

Hier in België was het Maarten De Smet die in 2013 met zijn boek ‘Bruto Nationaal Geluk’ naging hoe we deze ‘Buthaanse’ ontwikkelingsfilosofie naar onze Westerse wereld konden vertalen. Ik deed er de oefening om die nationale gelukparameters toe te passen op het niveau van de stad, in mijn geval Antwerpen.”

Antwerpen versus Brugge

“Er zijn enorm veel verschillen tussen Antwerpen en Brugge”, geeft Yasmine toe. Het schaalverschil in de eerste plaats: Brugge is slechts een vijfde van Antwerpen. Daarnaast ligt het gemiddeld inkomen in Brugge opvallend hoger en is er – hoewel de Bruggeling zich net heel positief uitlaat over diversiteit – heel weinig diversiteit in Brugge aanwezig: slechts 3,8% van de Brugse bevolking heeft een andere nationaliteit, en dan nog veelal Europees, terwijl in Antwerpen 1 op de 8 inwoners Moslim is. In het Brugse secundair onderwijs hebben slechts 3% van de leerlingen een andere moedertaal thuis, terwijl dat in Antwerpen 30% is. Er wordt ook veel minder gespijbeld: 0,3% versus ruim 3%. Zwerfvuil vormt hier in Brugge blijkbaar geen enkel probleem en ook het onveiligheidsgevoel is hier veel lager dan in Antwerpen. En toch kennen beide steden dezelfde uitdagingen, willen ze investeren in dat Bruto Stedelijk Geluksgevoel.

De 4 D’s

“Als je als stad wil investeren in het Bruto Stedelijk Geluksgevoel van je inwoners, situeren de uitdagingen zich op 4 vlakken – de 4 D’s: demografie, diversiteit, duurzaamheid en democratie.

Wat demografie betreft, moet je kijken hoe je als stad kunt omgaan met fenomenen als vergrijzing (ouderopvang) of vergroening (tekort aan kinderopvang), met gezinsverdunning, nieuw samengestelde gezinnen enz. Ook wonen in de stad betaalbaar houden is een belangrijke uitdaging. Wij zijn in Antwerpen bijvoorbeeld ingegaan tegen vastgoedspeculanten. Maar ook projectontwikkelaars lieten wij als stadsbestuur een soort van stedelijk bouwakkoord ondertekenen waarin we hen bepaalde verplichtingen oplegde, wilden ze in Antwerpen bouwen: de verplichting om ook aan dienstverlening te doen of een publieke ruimte op te nemen, om een sociale mix van mensen te huisvesten…

Op het vlak van diversiteit moet je kunnen onderkennen dat onze multiculturele samenleving veel complexer is, maar je moet streven naar gelijkberechtiging, sociaal-economische rechtvaardigheid en – wars van alle verschillen – naar een gedeeld staatsburgerschap, naar waarden die iedereen verdedigt.

Daarnaast is er de ecologische uitdaging. Als steden bij alles wat ze doen rekening houden met de impact ervan op de natuur, kunnen steden echt de motor zijn voor een ecologische omslag, zowel op het vlak van wonen, van mobiliteit , van ruimtegebruik enz.

En wat democratie betreft, moet je echt jezelf durven vernieuwen als stedelijk bestuur of als politieke partij. Mensen willen zich vandaag de dag vaak niet meer aan een zuil verbinden, maar ze willen zich wel nog engageren. Je moet nieuwe methodieken ontwikkelen om communicatie en participatie te stimuleren, je moet ook nieuwe vormen van democratie opvolgen (bewonersgroepen, actiegroepen…) en bovenal moet je je durven open te stellen, zowel mentaal als fysiek, en je blijven bekommeren om wat mensen voelen op microniveau.”

foto 1 van 13
  

Red Rock Rally lost volledige 1 mei-programma 2015

Op 1 mei 2015 wordt voor de 21ste maal het gratis festival Red Rock Rally in het hartje van Brugge georganiseerd. Vanaf de middag is iedereen welkom in het Astridpark, in de volksm ... meer

“Tax shift zorgt voor rechtvaardige verdeling”

Vandaag voerde sp.a aan tal van treinstations actie voor een rechtvaardige tax shift als alternatief voor de ongelijk verdeelde inspanningen die de regeringen opleggen. ... meer

John Crombez ook door Brugge vrijwel unaniem voorgedragen

De algemene ledenvergadering van sp.a Brugge heeft gisteravond beslist John Crombez voor te dragen als kandidaat-voorzitter van sp.a. ... meer

14–18 Oorlog in Beeld | Brugge in Oorlog

Na het fel gesmaakte bezoek aan Ieper onder de naam “Achiel en de Groote Oorlog” verdiept de Van Acker Stichting zich samen met Curieus West-Vlaanderen opnieuw in de Ee ... meer
25 03 2015
lees meer
56 ziekenhuizen wachten op geld

Welvaart

"Indexsprong is een schande!"

De federale regering heeft deze voormiddag het voorontwerp van de indexsprong goedgekeurd. Die zal vanaf 1 maart beginnen lopen. “De indexsprong is een schande. Het is immers een shift naar onrechtvaardigheid. Het is een vorm van vooruitgang van enkelen, die betaald wordt door velen: door werknemers, gepensioneerden en gezinnen”, zegt Bruno Tobback.

lees meer
geplaatst op
ma 02/03/2015 - 16:35

Vlaanderen

“Investeren in mensen om samen het alternatief uit te bouwen”

Wij willen wél rekening houden met al die honderdduizenden mensen van wie nu een inspanning wordt gevraagd zonder hoop op een betere toekomst. Wij willen wél naar hen luisteren. Dat is de inzet van de Dag van de Lokale Betrokkenheid. “Vandaag willen al onze mandatarissen, sympathisanten, leden en geëngageerde mensen alvast instrumenten geven om te luisteren, om in dialoog te gaan, om een verhaal van rechtvaardige inspanningen uit te dragen”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “We investeren in onze mensen, in buurten en gemeenten, om samen het alternatief uit te bouwen.”

lees meer
geplaatst op
di 23/12/2014 - 14:54

Vlaanderen

Rusthuizen tot 20% duurder

De prijs van een rusthuisverblijf zal de komende jaren onvermijdelijk flink omhooggaan. Dat zegt Zorgnet Vlaanderen, de grootste koepelvereniging van de rusthuizen, in verschillende kranten maandag. Zo dreigt een verblijf in het rusthuis tot twintig procent duurder te worden. Vlaams parlementslid Jan Bertels sluit zich aan bij de “alarmkreet” van Zorgnet en vraagt minister van Welzijn Jo Vandeurzen duidelijkheid te scheppen over de besparingen die de sector nog te wachten staan. “Rusthuisprijzen met 20% verhogen en de factuur doorschuiven naar ouderen? Dit kan niet voor ons!”, aldus Jan Bertels.

lees meer
geplaatst op
di 23/12/2014 - 14:54