samenbrugge
Bruggelingen tevreden over groen in het straatbeeld

Bruggelingen tevreden over groen in het straatbeeld

Uit het jaarverslag van het stedelijk Meldpunt blijkt dat Bruggelingen best ...

meer
Sep05

Infoavond pensioenen Nieuwpoort: een zekere toekomst

Er is de laatste tijd erg veel te doen over ons ...

meer
Sep05

Open fractievergadering

sp.a Brugge heeft een lange en goede traditie van tweemaandelijkse open fractievergaderingen. ...

meer

gent
sp.a OCMW-fractie on the road

rondom ons

sp.a OCMW-fractie on the road omdat het OCMW meer doet dan je vermoedt… Jurgen Bockstaele interviewt collega’s Rudy ...

lees meer

nieuws!

Burgemeester Renaat Landuyt: "Lissewege heeft recht op dienstverlening, we zoeken mee naar oplossing"

Stadsbestuur steunt eis bankautomaat Lissewege

dinsdag 28 juni 2016

Vanavond heeft sp.a-fractievoorzitter Mathijs Goderis de sluiting van het bankkantoor en de bankautomaat in Lissewege aangekaart op de gemeenteraad. Samen met heel wat lokale handelaars verzamelde hij ruim 1200 handtekeningen om een krachtig signaal geven: een bankautomaat is een basisbehoefte die je niet zomaar kunt ontnemen. 

Mathijs Goderis: "Ik heb het stadsbestuur en de voltallige gemeenteraad gevraagd om mee op zoek te gaan naar oplossingen voor deze kwestie. Zo stelde ik voor dat de Stad initiatief zou nemen om te gaan praten met financiële spelers of misschien zelfs ruimte ter beschikking te stellen voor een bankautomaat. Ik viel dan ook bijna van mijn stoel toen ik hierop aangevallen werd door een collega Sabine Helleputte van de NV-A. Zij vond de petitie populistisch en de eis om het bankautomaat te behouden niet realistisch. Volgens haar hadden vorige petities voor meer openbaar vervoer niets uitgehaald. Ze vergat erbij te vermelden dat we er met die petitie in geslaagd zijn om zowat de helft van de treinen tussen Brugge en Zeebrugge te behouden. Bovendien vergat het raadslid in kwestie ook zo maar even dat de minister die bevoegd is voor openbaar vervoer er één is van hààr partij, de N-VA."

Mathijs Goderis kreeg van andere fracties wel steun voor zijn voorstel. Mercedes van Volcem van Open VLD vond het goed dat sp.a actie onderneemt en deed zelf enkele constructieve voorstellen. Ook Bruno Mostrey van Groen! sprak zijn steun uit. Tenslotte was het aan Burgemeester Renaat Landuyt om te reageren. Hij was zeer duidelijk in zijn antwoord: "Lissewege heeft recht op dienstverlening, net als een andere deelgemeente. Wij zullen als Stad dan ook mee op zoek gaan naar oplossingen voor dit probleem." Hij riep alle fracties nog eens op om dit voorstel te steunen, waarop de fractieleidster van N-VA schoorvoetend haar steun toezegde.
 
Mathijs Goderis is vastbesloten hiermee verder te gaan. "We maken de petitie over aan KBC en aan andere financiële instellingen. Ik blijf in contact met de Stad en KBC. Ik wil binnenkort de handelaars samen brengen om te kijken of zij deel kunnen uitmaken van een oplossing. Verder probeer ik via federale mandatarissen een vraag te stellen in het federaal parlement." Wordt vervolgd...
  

Renaat Landuyt: “Klaar voor twee dagen feest als Club kampioen wordt”

BRUGGE - Als Club Brugge zondag voor het eerst sinds 2005 kampioen wordt in het voetbal, dan staat de hoofdstad van West-Vlaanderen niet één, maar twee dagen op ... meer

Bruggelingen tevreden over groen in het straatbeeld

Uit het jaarverslag van het stedelijk Meldpunt blijkt dat Bruggelingen best tevreden zijn over het groen in het straatbeeld. Daarnaast is er een opmerkelijke stijging van meldingen ... meer

Back to the 60’s

sp.a Brugge zette weer eens haar beste beentje voor. Zaterdagmiddag, in een volle zaal van Jan Fevijn Assebroek, werd in samenwerking met de sp.a-kern Assebroek een heuse happening ... meer

Vernieuwd bestuur sp.a Brugge wil wijkcomités verder uitbouwen

De algemene ledenvergadering van sp.a Brugge koos op maandagavond 14 maart met unanimiteit een vernieuwd dagelijks bestuur. ... meer
28 04 2016
lees meer
Ons plan dat eerlijker, beter én vandaag...

Onderwijs

‘Stop besparingen in onderwijs en voer maximumfactuur in’

9 op de 10 leraren in het basisonderwijs zijn gedwongen om uit eigen zak schoolmateriaal te kopen. Dat lezen we vandaag in de kranten. Voor Caroline Gennez en Steve Vandenberghe is dit het zoveelste bewijs dat de besparingen van de Vlaamse regering het onderwijs onbetaalbaar maken voor veel kinderen, hun ouders en nu zelfs hun leraars.

lees meer
geplaatst op
di 23/08/2016 - 15:34

Welzijn

Investeringen in ouderenzorg dringend nodig

Uit een getuigenis van een verpleegkundige blijkt nog maar eens hoe erg de wanpraktijken in de Vlaamse rusthuizen zijn. Voor Jan Bertels is dat geen verrassing; wel een reden om nogmaals te pleiten voor investeringen in de ouderenzorg en voor een maximumfactuur, zodat het inkomen van een bejaarde volstaat om het rusthuis te betalen.

lees meer
geplaatst op
di 23/08/2016 - 15:32

Gezondheid

“Blokken voor tweede zit? Moet kunnen zonder pillen” vindt Maya Detiège

Uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen bij studenten geneeskunde blijkt dat 1 op de 9 studenten wel eens pillen slikt om beter te kunnen studeren. “Geen goed idee”, vindt sp.a-Kamerlid Maya Detiège die in het parlement met een reeks aanbevelingen waarschuwt voor verkeerd gebruik, verslavingen en akelige nevenverschijnselen als psychoses en cardiovasculaire problemen.

lees meer
geplaatst op
di 23/08/2016 - 15:34